Till navigation Till innehåll (s)

Bidra till en giftfri miljö och renare vatten

Vilket är det bästa sättet att tvätta bilen på? Hur använder du bilen i övrigt? Vad kan du tänka på när du handlar så att du minskar mängden kemikalier?

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. En del kemikalier kan vara skadliga för människor och miljön. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Vi kan se att användningen och spridningen av kemikalier ökar. Det märks bland annat i Käppalaförbundets reningsverk, som renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm.  Var försiktig när du hanterar produkter som innehåller mycket kemikalier och läs på förpackningen hur de ska hanteras. Släng aldrig farliga kemikalier i soporna eller avloppet, utan använd våra återvinningscentraler. Om du inte kan åka till en så finns en mobil ÅVC. 

Bidra till ett renare vatten

 • Tvätta inte bilen på gatan, använd en tvätthall som tar hand om och renar tvättvattnet.
 • Undvik bekämpningsmedel i trädgården.
 • Lämna in läkemedelsrester till apoteket.
 • Skräpa inte ner utomhus, det som glider ner i en dagvattenbrunn hamnar i din badsjö eller i ditt dricksvatten.
 • Lämna in överblivna och gamla lösningsmedel och färger till din miljöstation.
 • Låt bilen stå och välj att cykla, gå eller åka kollektivt. Partiklar från bilar och vägar ger upphov till förorenat dagvatten. Genom att minska bilåkandet och istället hitta annat färdmedel minskar du föroreningarna i dagvattnet.
 • Kasta inte fimpar och annat skräp på marken. Skräp som hamnar på gatan spolas lätt ner i en dagvattenbrunn som leder till närmsta vatten, kanske din badsjö?
 • Tvätta inte bilen på gatan utan på en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall. Om du tvättar bilen på gatan leds vattnet orenat till närmaste vatten medan vattnet som används på en biltvätt renas. 
 • Led om möjligt ut regnvatten på din gräsmatta och undvik att asfaltera eller göra ytor ogenomträngliga för vatten. Genom att ta hand om vattnet på ett naturligt sätt på din tomt, och inte leda vattnet till ledningsnätet för dagvatten, bidrar du till minskad risk för översvämningar i samhället och minskad transport av föroreningar till våra vatten.
 • Var sparsam med bekämpningsmedel och gödsel i trädgården. Vattnet bär med sig allt som kommer i dess väg och tillslut hamnar det i en sjö eller i havet..
 • Sanera din båtbotten från olaglig gammal färg och gå över till biocidfria metoder för din båt.

Mobila återvinningscentralen

Käppalaverket