Till navigation Till innehåll (s)

Tack för att du svarar på vår enkät om Rosetten 8!

Just nu genomför samhällsplaneringsenheten i Sollentuna kommun en undersökning för att se vilken upplevelse du, dina grannar och andra berörda har av möjligheten till delaktighet i samband med att nya detaljplaner tas fram inom Sollentuna.

När det gäller ändring av detaljplanen för tillbyggnad på Kavallerivägen 22, fastigheten Rosetten 8 i Rotebro, fanns det möjlighet att delta i två plansamråd om planförslaget. Det första ägde rum våren 2015 och det andra  sommaren 2021.  Under plansamrådet kunde du lämna synpunkter på förslaget. På hösten 2021 var planförslaget ute på så kallad granskning. Även här fanns möjligheter att lämna in synpunkter på det då reviderade planförslaget.

Undersökningen är ett steg i samhällsplaneringsenhetens utvecklingsarbete för att främja allmänhetens deltagande i samhällsplaneringen.

Tack på förhand!

Jag vill svara på enkäten!

Jag vill läsa mer om Rosetten 8!