Till navigation Till innehåll (s)

Familjedaghem

I ett familjedaghem tar en eller flera dagbarnvårdare emot en grupp barn i sitt eget hem eller i annan lokal. Förskolans läroplan vägledande, men inte styrande för verksamheten.

Alla familjedaghem i Sollentuna drivs i fristående regi, men de samverkar på olika sätt. Så här sker samverkan:

  • De har gemensam gruppverksamhet.
  • Barnen får omsorg i ett annat familjedaghem om det ordinarie har stängt på grund av sjukdom eller semester.
  • Personalen utbyter pedagogiska erfarenheter.

Hitta och jämför familjedaghem