Till navigation Till innehåll (s)

Jämför förskolor och familjedaghem

Varje år får vårdnadshavare med barn i förskola svara på en enkät. Undersökningen genomförs i både kommunala och fristående verksamheter. Föräldrar får här möjlighet att ge sina synpunkter på den pedagogiska omsorgen de har för sina barn.

Jämför förskolor i Sollentuna 

Observationer - Våga visa

Alla förskolor observeras regelbundet. Här kan du se de senaste rapporterna från några förskolor.