Till navigation Till innehåll (s)

Rösjö förskola

Välkomna till Rösjö förskola i Edsberg. Här bedriver vi undervisning av hög kvalitet inspirerad av Reggio Emilias barn- och kunskapssyn.

Rösjö förskola

Adress
Kaplansbacken 4

Telefonnummer
 Cecilia Sundström. Tfn: 08-579 229 04

E-post
cecilia.sundstrom@sollentuna.se

Kontakta oss!

Besök oss

Pedagogista 

Rektor

Avdelningar

  • Näckrosen: 08-579 225 83 eller 073-9152550.
  • Violen: 08-579 225 82 eller 073-9152599. 
  • Gullvivan: 08-579 225 81 eller 073-9152601. 
  • Smörblomman: 08-579 225 84 eller 073-9152539. 
  • Tussilago: 08-579 225 85 eller 073-9152480. 
  • Lotus: 08-579 225 86 eller 073-9152474

Om Rösjö förskola

  • Kommunal förskola
  • Här finns plats för ca 110 barn.

Rösjö förskola är en av två kommunala förskolor i enheten Östra förskolorna i Sollentuna. Den andra är Sjörövaren i Kärrdal. Rösjö förskola ligger centralt i Edsberg, på Kaplansbacken 4, och har funnits sedan 1970-talet. Vi hette tidigare Rösjöskolans förskola, men bytte 2020 namn till Rösjö förskola. Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Sex avdelningar

  • Näckrosen, Violen och Gullvivan för barn i åldrarna 1-3 år
  • Lotus, Tussilago och Smörblomman för barn i åldrarna i 3-5 år.

Vi som arbetar här är ett glatt gäng kompetenta barnskötare och förskollärare som arbetat länge ihop och är mycket engagerade i att göra varje barns dag på vår förskola till en trygg, rolig och lärorik dag!

Vår verksamhet

Rösjö förskola ligger i ett område med närhet till skog och naturmiljö. Uteverksamheten är ett viktigt inslag på alla avdelningar och vi är ute så mycket som möjligt, i alla väder. Vi har en stor härlig gård som lockar barnen till utforskande, lek och aktivitet i naturmiljö såväl som i klätterställningar, hinderbanor med mera.

Omsorg och lärande

Trygghet och omsorg är grunden för en undervisning av hög kvalitet. Hos oss får barnen vällagad mat som vi få levererad oc nylagad till oss från Edsbergsskolan. Den serveras tillsammans med bröd och sallader som vår köksansvarige Magdi ställer i ordning på ett aptitligt sätt.

Pedagogerna visar stor omsorg och möter varje barns behov. De får vila när de behöver det, ny blöja när det behövs och kramar och medkänsla och förstås stimulerande undervisning hela dagen.

Ekologi och hållbarhet

Vi går ofta på utflykter till skogen för att på olika sätt utforska och lära känna naturen där. Vi delar ofta upp barnen så att alla får möjlighet till lek och utforskande i mindre grupper. Lekar och sånger är ett naturligt inslag i uteverksamheten. I skogen får barnen får lära känna det som lever där. De blir vänner med stubbar, kottar, myror, maskar och växter. Vi tror att ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen, desto större blir deras intresse och respekt för naturen under resten av livet. Vistelsen i naturen ger också hälsa och välbefinnande. Vår verksamhet ska utgå ifrån varje barns behov och intressen, såväl som gruppens.

Språkundervisningen genomsyrar allt

I allt vi gör genomsyras undervisningen av ett språkutvecklande arbetssätt. Vi rimmar och ramsar, sjunger och benämner allt vi gör. Vi läser högt för barnen varje dag och uppmuntrar er föräldrar att göra detsamma hemma. För att säkra kompetensen gällande språkundervisning ytterligare ingår vi i ett långsiktigt språkutvecklingsprojekt där vi läser, diskuterar och tar del av andras framgångsrika metoder att boosta språkutvecklingen.

“Ett barn har hundra språk men berövas nittionio” har Loris Malaguzzi sagt, grundare till Reggio Emiliafilosofin. På Rösjö förskola ger vi varje dag barnen möjlighet att uttrycka sig inte bara med talat språk utan med alla sina estetiska språk: Bild, form, dans, drama och med många olika material såsom lera, trä, papper och digitala verktyg.

Demokrati och jämlikhet

Lärandet ska vara lustfyllt och skapa mening för barnen. Förskolan ska motverka stereotypa könsroller och aktivt arbeta för jämställdhet.Våra arbetsformer och vårt förhållningssätt ska medverka till att varje barn utvecklar en demokratisk kompetens.

Reggio Emilia och Rösjö förskola

På vår förskola pågår ett utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i ett Reggio Emiliainspirerat förhållningssätt, ett arbete som utgår ifrån barnsyn, kunskapssyn och synen på lärande. Vi vill lyfta fram förskolan som en särskilt lärorik arena där barn ges många möjligheter till socialt samspel, kreativitet, upptäckter och nya utmaningar som stimulerar till utforskande, lek och lärande. Barnen ska ges möjligheter till inflytande och ansvar. Förskolan ska komplettera hemmet och skapa roliga och lärorika sammanhang för barnen.

Lärmiljöerna på vår förskola

Vi utvecklar ständigt våra pedagogiska miljöer ute och inne på förskolan för att erbjuda barnen en verksamhet som utgår ifrån barnens förmågor och intressen. Den pedagogiska miljön ska innehålla ett rikt utbud av möjligheter och material som stimulerar barnen att göra egna val, såväl inomhus som utomhus. Miljön ska vara inbjudande, inspirerande och tillgänglig för barnen.

Att vara förälder på Rösjö förskola

Vi vill vara en demokratisk förskola där pedagoger, barn och föräldrar alla känner sig delaktiga och att allas röster blir hörda. Vi tror på att “it takes a village to raise a child”, att ju fler vuxna som aktivt samlas kring barnens bästa, desto bättre förutsättningar får varje barn att senare tillägna sig nya kunskaper med
självförtroende och självkänsla. Vi vill skapa många forum och mötesformer där du som förälder får komma till tals, kan påverka och bidra. Vi har ett aktivt föräldraråd som träffas två gånger per termin och flera sammankomster under året där alla familjer träffas under olika teman: Gårdsfixardagar, sommarfester och Lucia bland annat.