Till navigation Till innehåll (s)

Smultronställets förskola i Häggvik

Smultronstället ligger bland villor och bostadsrätter i Häggvik. Gården är kuperad med fruktträd och bärbuskar. Det finns flera sandlådor, gungor, gräsytor och olika platser för lek och bollspel.

Smultronställets förskola

Adress
Folkungavägen 29

Telefonnummer
Rektor/köansvarig Micael Linefjell, 08-579 226 02 eller biträdande rektor Cathrine Tine Bergman, 08-579 223 75

E-post
micael.linefjell@sollentuna.se; cathrine.bergman@sollentuna.se,

Kontakt med avdelningarna

 • Piggarna, 073-9151567
 • Fjärilen, 073-9151565
 • Myran, 073-9151569
 • Nyckelpigan, 073-9151559
 • Köket, 073-5799769

Om Smultronställets förskola

 • Kommunal förskola
 • Här finns ca 80 förskoleplatser, fördelade på fyra avdelningar. Två för yngre och två för äldre barn.

Så här arbetar vi

Vi nyttjar vår närhet till pendeltåg, bussar, parker och skogsområden. Barnen vistas utomhus minst en gång per dag. Förskolan har skapat en inre och yttre miljö som utvecklar alla grundläggande grovmotoriska rörelser.

På Smultronställets förskola har vi ambitionen att:

 • Alla barn ska känna sig trygga.
 • Alla barn ska förstå att det de säger, förmedlar och uttrycker har en betydelse.
 • Alla barn ska känna en tillit till sin förmåga.
 • Alla barns intressen ska tas tillvara och utvecklas/utmanas.
 • Alla barn ska lära sig olika saker.
 • Alla barn ska mötas med höga positiva förväntningar.
 • Alla barn ska bli sedda och lyssnade på.
 • Alla barn ska kunna påverka sin situation.
 • Alla barn ska förstå det positiva med att de är olika individer med olika behov, förmågor och önskemål och som behöver samverka tillsammans med andra.

Tillsammans med vårdnadshavarna så skapar vi grunden för att barnen på Smultronställets förskola får ett gott och lyckligt liv, att de blir demokratiskt tänkande individer och att de i framtiden kan försörja sig.
När barn och vårdnadshavare ser tillbaka på sin förskoletid ska de minnas att det var en rolig, trygg och lärorik tid i deras liv

Vi har delat in läroplanen i sex lärområden som synliggörs i till exempel dokumentation, skolplattform
och vid utvecklingssamtal:

 • Språk
 • Matematik
 • Naturvetenskap och teknik
 • Normer och värden
 • Identitetsutveckling
 • Ansvar och Inflytande

Vi använder oss av digital teknik för att synliggöra barnens utveckling och lärande samt för
att skapa inspirerande lärmiljöer.

Maten tillagas till stor del från grunden av förskolans egen kock. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Under förmiddagen äter barnen frukt. Vi har som ambition att servera 50 procent ekologiska produkter. Minst en dag per vecka serveras vegetarisk kost. Specialkost serveras vid behov. Vid matmöten med vår kock får barnen ha inflytande över det som serveras.

Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Smultronstället ingår i samma enhet och har samma ledning som Linnés förskola och Skälby förskola = Häggviks förskolor.

Ansök om plats i förskola