Till navigation Till innehåll (s)

Skälby förskola i Häggvik

Förskolan ligger i samma byggnad som Skälbyskolan i Häggvik. Vi har nära till natur och parker, vilket vi utnyttjar. Förskolan har en egen gård och inbjuder till lek, odling och utmaningar.

Skälby förskola

Adress
Skälbyvägen 15 B

Telefonnummer
Rektor/köansvarig Micael Linefjell, 08-579 226 02 eller biträdande rektor Cathrine Tine Bergman, 08-579 22 375

E-post
micael.linefjell@sollentuna.se; cathrine.bergman@sollentuna.se

Kontakt med avdelningarna

 • Diamanten, 073-9151310
 • Smaragden, 073-9151580
 • Safiren, 073-9151405
 • Rubinen, 073-7653699

Om Skälby förskola

 • Kommunal förskola.
 • Här finns ca 60 förskoleplatser, fördelade på fem avdelningar. Två för yngre och två för äldre barn.
 • Barnen vistas utomhus minst en gång per dag.

Så här arbetar vi

På Skälby förskola har vi ambitionen att:

 • Alla barn ska känna sig trygga.
 • Alla barn ska förstå att det de säger, förmedlar och uttrycker har en betydelse.
 • Alla barn ska känna en tillit till sin förmåga.
 • Alla barns intressen ska tas tillvara och utvecklas/utmanas.
 • Alla barn ska lära sig olika saker.
 • Alla barn ska mötas med höga positiva förväntningar.
 • Alla barn ska bli sedda och lyssnade på.
 • Alla barn ska kunna påverka sin situation.
 • Alla barn ska förstå det positiva med att de är olika individer med olika behov, förmågor och önskemål och som behöver samverka tillsammans med andra.

Vi bemöter barnen som självständiga individer och tar tillvara på deras tankar, intressen och önskemål. Oavsett kön, ålder och kultur ska alla ha samma möjlighet att kunna påverka och känna delaktighet, rätt att uttrycka sin åsikt och uppleva en trygg och harmonisk tillvaro.

Tillsammans med vårdnadshavarna så skapar vi grunden för att barnen på Skälby förskola får ett gott och lyckligt liv, att de blir demokratiskt tänkande individer och att de i framtiden kan försörja sig. När barn och vårdnadshavare ser tillbaka på sin förskoletid ska de minnas att det var en rolig, trygg och lärorik tid i deras liv.

Förskolan har delat in läroplanen i sex lärområden, vilka synliggörs i dokumentation, skolplattform och vid utvecklingssamtal:

 • Språk
 • Matematik
 • Naturvetenskap och teknik
 • Normer och värden
 • Identitetsutveckling
 • Ansvar och Inflytande

Vi använder oss av digital teknik för att synliggöra barnens utveckling och lärande samt för att skapa inspirerande lärmiljöer.

Maten tillagas av vår egen kock och det mesta lagas från grunden. Specialkost serveras vid behov. Cirka 33 procent är ekologiska produkter.

Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Skälby förskola ingår i samma enhet och har samma ledning som Linnés förskola och förskolan Smultronstället = Häggviks förskolor.

Ansök om plats i förskola