Till navigation Till innehåll (s)

Äpplets förskola i Silverdal

Förskolan ligger nära naturen. Den är inrymd i ett charmigt tvåvånings trähus med rymliga lokaler. Ute finns två stora gårdar med kuperad mark, fruktträd och bärbuskar. Här finns flera sandlådor, gungor, rutschbanor, klätterställning samt gräsmatta för lek.

Äpplets förskola

Adress
Silverdalsvägen 10

Kontakt

Om Äpplets förskola

  • Kommunal förskola
  • Här finns plats för 112 barn

Här har vi ett utforskande arbets- och förhållningssätt. Barn och pedagoger undersöker, utforskar och lär tillsammans. Vi tror på att barnen kan själva. Här har barnen inflytande och påverkar sin dag på förskolan. Den pedagogiska miljön förändras hela tiden efter barnens intressen och behov, så den inbjuder till lek, kreativitet och lärande.

Vi arbetar projektinriktat med barnens intresse som utgångspunkt. Barnen ges möjlighet att få uttrycka sig på många olika sätt.  Genom sång, musik, rörelse, saga och drama. Vi skapar i lera, bild och ibland tillsammans med digital teknik.

Vi är ute flera gånger om dagen på våra stora och fina gårdar. Vi gör utflykter och promenader i vår närmiljö. Under sommarhalvåret har vi stationer på gården där barnen erbjuds olika aktiviteter. Här kan barnen måla, ha vattenlek, ringlekar, snickra/sy, bygg, sagoläsning med mera. På vintern har båda gårdarna en backe som är anpassad efter ålder att åka stjärtlapp i.

Maten kommer från Helenelundsskolan och levereras av ISS. Förskolan gör frukost och mellanmål.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Ansök om plats i förskola