Till navigation Till innehåll (s)

Anpassad grund- och gymnasieskola

Den 2 juli 2023 byter grund- och gymnasiesärskolan namn till anpassad grund- och gymnasieskola. De är skolformer med egna kursplaner som vänder sig till elever som inte klarar kriterierna för ordinarie skola. Detta på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller svår hjärnskada.

Anpassad grundskola

Utbildningen är nioårig och obligatorisk. Här får ditt barn undervisning i ämnen eller ämnesområden.

Anpassad grundskola

Anpassad gymnasieskola

Utbildningen är fyraårig och frivillig. Här kan du välja mellan flera olika program. 

Anpassad gymnasieskola

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Utbildningen är till för dig med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. 

Komvux som anpassad utbildning via Kunskapsparken