Till navigation Till innehåll (s)

Skolansökan 2023

Årets skolansökan är nu stängd. Arbetet med placeringarna har nu påbörjas och förväntas vara klart i början av april. Information kommer därefter att skickas ut.

Du måste göra en ansökan inför hösten 2023 till kommunala och fristående grundskolor under skolansökningsperioden (10-31 januari) om ditt barn:

• ska börja förskoleklass höstterminen 2023.

• går i en skola som inte erbjuder påföljande årskurs.

• önskar byta skola trots att den nuvarande skolan erbjuder påföljande årskurs.

De fristående skolorna har sina egna köer och antagningsregler. Kontakta därför skolan för kontrollera lediga platser vid val av byte och inflytt. Önskas byte eller inflytt göras under pågående termin, hanteras detta direkt av den fristående skolan.

Om en skola inte har plats för alla som vill gå där gäller principen om relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts. Det gäller de kommunala skolorna och de fristående skolorna har sina egna köer och antagningsregler.

E-tjänst för skolansökan

Uppsägning av skolplacering görs genom en e-tjänst

Uppsägning av skolplacering

Ny e-tjänst för skolansökan

2023 byter Sollentuna kommun till en ny e-tjänst för skolansökan. Den nya e-tjänsten har några nya funktioner och en ny ansökningsprocess vilket gör att samtliga vårdnadshavare behöver bekräfta ansökan i e-tjänsten. Mätning av relativ närhet för de kommunala ansökningsalternativen sker på samma sätt som tidigare år men verktyget är nytt och det kan skilja sig lite åt.

Information om skolansökan 

Regler för placering

Skolansökan på fler språk

Dari - ansökan om plats i skola

Arabiska - ansökan om plats i skola

Somaliska - ansökan om plats i skola

Engelska - ansökan om plats i skola

Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål. Här kan du se om ditt barn har rätt till undervisningen och göra din ansökan.

Modersmål i Sollentuna