Till navigation Till innehåll (s)

Utlandsstudier

Från och med hösten 2020 upphör möjligheten till utlandsstudier för elever på gymnasiet i Sollentuna. Beslutet fattades av kommunfullmäktige.

Beslutet börjar gälla från och med hösten läsåret 2020/2021. Utbildningsnämnden kan därefter inte betala ut skolpeng för elever som studerar på gymnasiet utomlands. 

Kommunfullmäktiges beslut. om studier utomlands.