Till navigation Till innehåll (s)

Pedagogiskt stöd

Vi erbjuder och utvecklar pedagogiska stöd för skolorna. Nya stöd tas fram i samråd med rektorsgrupperna. De utgår alltid från våra egna resultat och från aktuell forskning.

Idag finns följande stöd

Lokala utvecklingscenter (LUC)

Lärarcoacher

Modersmål

Natur och Teknik (NTA)

Naturskolan

Skriva sig till lärande (STL)