Till navigation Till innehåll (s)

Vill du ha en coach?

Ta chansen och kontakta våra lärarcoacher! Tillsammans med din coach får du reflektera kring din undervisning. Du får också planera för nya områden, metoder och arbetssätt. Coachen ger dig stöd på olika sätt i processen.

Våra coacher jobbar både med enskilda lärare och grupper. Till exempel arbetslag och ämnesgrupper. Vilket arbetsområde ni väljer att utveckla bestämmer du eller din arbetsgrupp. Ofta i samråd med närmaste chef.

Coacherna är till för alla lärare i förskola, grundskola och på fritids i Sollentuna kommun. Vi finns som resurs för både kommunala och fristående grundskolor. Coachingen är kostnadsfri.

Kontaktpersoner