Till navigation Till innehåll (s)

Stödfunktioner

Avdelningen Stöd och utveckling ger både förskolor och skolor olika former av stöd. Vi beviljar också skolskjuts för elever i behov av stöd, förturer, dispenser samt mottagande i särskola.

Stöd till verksamheter

Stöd och utveckling är en avdelning inom utbildningskontoret. Hit kan förskolor, pedagogisk omsorg och skolor vända sig för att få stöd kring barn och elever i behov av särskilda insatser. Stödet kan dels handla om ekonomiska resurser (så kallat tilläggsbelopp), dels av konsultation och uppföljningar kring enskilda barn och elever.

Myndighetsutövning

Avdelningen hanterar också myndighetsutövning i form av skolskjuts för elever i behov av stöd, förturer, dispenser samt mottagande i särskola. I dessa frågor kan vårdnadshavare vända sig direkt till Stöd och utveckling. För andra typer av frågor ska vårdnadshavare alltid, i första hand, vända sig till barnets förskola, pedagogiska omsorg eller skola.

Stöd och utveckling - Saga Sollentuna