Till navigation Till innehåll (s)

Trygghetsenkät 2023

Sollentuna ska vara en trygg kommun att besöka, bo och driva företag i. Dina erfarenheter som företagare är värdefulla i det fortsatta arbetet med trygghet. Vi har därför haft en trygghetsenkät ute hos alla företagare i Sollentuna för att fråga hur företagare eller anställd på ett företag upplever tryggheten i Sollentuna. Här kommer en kort sammanfattning.

Resultat från trygghetsenkät

Vi fick in över ca 480 svar från våra företagare. Stort tack till alla som har svarat! Här kommer en kort sammanfattning av resultatet. 

De branscher som är mest utsatta för brott är handel och skola. Den mest vanliga typen av brott inom handel är stölder och snatteri och de som är främst utsatta finns i Tureberg och Edsberg.

De områden där företagare oroar sig mest för brott finns i Edsberg, Tureberg och Rotebro. I dessa områden finns det störst oro för inbrott i företagets lokaler och skadegörelse. Av de företagare som har blivit utsatta för brott de senaste tre åren har fyra av fem polisanmält brottet. 

Det framkom även att det finns väldigt lite grannsamverkan mellan er företagare. 

Tryggheten är ett prioriterat område och era svar är till stor hjälp i vårt arbete framåt. Nu arbetar vi vidare med att göra Sollentuna ännu tryggare och bättre för er företagare! 

Har du frågor om enkäten?

Har du frågor om enkäten eller vill veta mer om resultatet, kontakta Josefin Nörby Alfort, näringslivsutvecklare josefin.norby@sollentuna.se

Mer läsning för dig