Till navigation Till innehåll (s)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

Nämnden svarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och har ansvar som patientnämnd. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassning och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bland annat för följande:

 • Biståndsbedömning.
 • Särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta.
 • Hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta.
 • Dagverksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • förebyggande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta.
 • Bostadsanpassningsbidrag.
 • Resor och riksfärdtjänst för äldre och funktionsnedsatta.
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet.
 • Områdeshemtjänst.
 • Rehabilitering för äldre.
 • Äldreboenden.
 • LSS-verksamheter (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Ledamöter:

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Anna-Lena Johansson (L) Ordförande  
Veronica Liedberg (M) 1:e vice ordförande
Britt Stålhandske (S) 2:e vice ordförande  
Joakim Stockhaus (M)  
Lovisa Montin (L)  
Margareta Cantell (C)  
Christian Duvell (KD)  
Kari Nortemo (S)  
Ingrid Måhl (MP)  
Francisco Corzo (V)  
Erik Durrant (SD)

Ersättare:

Ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Yvonne Simholm (M)
Anastasia Sofla (M)
Phoenix Asadi (L)
Michael Westberg (L)  
VAKANT (C)
Frida Stolt (KD)
Monika Hammarström (S)
Elisabeth Loberg (S)
Agneta Garnström (MP)  
Elinor Appelberg (V)
Jörgen Arvidsson (SD)

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun