Till navigation Till innehåll (s)

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med de insatser som andra aktörer gör. Rådet leder de övergripande insatserna för att öka tryggheten i kommunen.

I det brottsförebyggande rådet kan kommunen, polisen och andra aktörer i samhället samråda och utbyta information. 

Rådets uppgift är att följa brottsligheten i kommunen. Det ska styra kommunens övergripande insatser för ökad trygghet genom ett långsiktigt brottsförebyggande arbete. 

Lokala BRÅ består av ledamöter som är utsedda av kommunstyrelsen och av representanter för polisen, Brandkåren Attunda, Sollentunahem och Företagarna i Sollentuna. 

Myndigheten BRÅ

Mer läsning för dig