Till navigation Till innehåll (s)

Vad kan vi göra för att elen ska räcka till i vinter?

Genom att minska vår elförbrukning så mycket vi kan ökar vi chansen att elen räcker till i vinter. Beräkningar visar att om vi svenskar sänker elförbrukningen med två (2) procent under den mest ansträngda perioden minskar risken för att elen ska stängas av, med fem gånger!

Samhället

1. Vad kan vi göra för att elen ska räcka till i vinter?

Eftersom brist på el uppstår när många använder elen samtidigt, är det bra om du undviker att använda el klockan 07 - 19 då belastningen på elnätet är som högst. Då slipper du även effektavgiften.

Tips från SEOM - Sänk dina elkostnader

Tips från Energimyndighetens på hur du kan minska din elförbrukning

2. Hur stor är risken att elen kommer stängas av i Sollentuna?

För tillfället bedömer Svenska kraftnät att det finns en verklig risk, vilket betyder att Svenska kraftnät kan ställa krav på att elen stängs av för invånare i Sollentuna.

Risken är större vid kallare väder då fler använder mycket el och när det inte blåser ute. Då kan nämligen inte vindkraftverken producera någon el.

Svenska Kraftnät om elbrist

3. Kommer det någon förvarning innan elen stängs av?

Vid en risk för brist på el ska Svenska kraftnät i möjligaste mån förvarna elnätsföretagen, myndigheter och samhället i övrigt om risken för att elen måste stängas av.

4. Vad är styrel?

Styrel är en process som statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag använder för sitt samarbete, för att kunna prioritera de viktigaste elanvändarna för samhället, vid brist på el. Styrel syftar till att samhällsviktiga verksamheter blir prioriterade. Bedömningen av vilka som ska prioriteras Energimyndigheten ansvarar för att genomföra det som planeras i Styrel. Svenska kraftnät är den myndighet som beslutar om frånkoppling av el.

Det betyder att det kommer finnas el till prioriterade elanvändare, vid till exempel sjukhus och andra verksamheter som är viktiga för liv och hälsa. Det är elledningen i ett geografiskt område som stängs av, inte enskilda fastigheter.

5. Vilka är det som bestämt vad som ska prioriteras om elen ska stängas av?

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsordning fastställd av staten.

6. Kan man få veta i förväg vilka områden som kan stängas av?

Nej den listan är inte offentlig, av säkerhetsskäl.

7. Hur lång tid kommer elen att vara avstängd?  

Elavbrottet kommer troligen att vara i några timmar. Men i värsta fall kan det dröja längre innan det blir balans mellan produktion och efterfrågan igen. Risken för avbrott är som störst när det är kallt och inte blåser. I ett sådant läge kan strömmen komma tillbaka först när det börjar blåsa igen. Som invånare är det bra om du alltid är förberedd på ett längre strömavbrott. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra.

Vad kan du göra själv?

8. Vad händer om elen behöver stängas av?

Svenska kraftnät är den myndighet som beslutar om att elen ska stängas av vid en sådan situation. Svenska kraftnät ger sedan order till elnätsföretagen att de ska genomföra avstängningen och då ska detta göras inom 15 minuter.

Att elen stängs av är som ett strömavbrott. Du behöver vara beredd på att kunna klara av det på egen hand en tid. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om du kan förbereda dig.

I skriften ”Om krisen kommer” finns också information om hur du förbereder dig

9. Kommer jag att ha vatten om elen stängs av?

Vattenförsörjningen kommer att fungera som vanligt. Du kommer inte ha något varmvatten om du inte har fjärrvärme.

10. Kommer jag fortfarande kunna använda internet om elen stängs av?

Din internetanslutning kommer inte att fungera om det blir strömavbrott. Även vissa kunder utanför nedsläckt område kan komma att drabbas om nätverkscentralen de är kopplade till ligger inom ett område utan el.

Internet via din mobiltelefon (ej wifi) bör däremot fungera som vanligt.

11. Kommer jag fortfarande ha värme hemma om elen stängs av?

Vid strömavbrott stängs värmen av oavsett vilken uppvärmningsform du har. Även om fjärrvärmen är prioriterad och kan förses med reservkraft, så behövs el till värmeväxlare och cirkulationspumpar för att du ska kunna ta emot fjärrvärmen i hushållet.

Det finns mycket du kan göra för att förbereda dig. Du kan göra en plan för alternativ uppvärmning av ditt hem och ha saker hemma som kan underlätta.

Hos MSB finns råd om hur du håller värmen

12. Vad gör jag om jag eller en anhörig har livsuppehållande apparater eller trygghetslarm som behöver el i hemmet?

Vård ska alltid kunna bedrivas på ett säkert sätt. Vård i hemmet är vårdgivarens ansvar, kontakta din vårdgivare för mer information.

13. Hur ska vi kommunicera och ta del av nyheter och information utan el?

Idag är vi vana vid att kanaler så som webb, sociala medier och telefoni fungerar. Men vid avbrott i elförsörjningen och telefoni behöver vi kommunicera på andra sätt, med alternativa kanaler.

Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot viktig information från myndigheterna, framför allt via Sveriges Radio P4. Du behöver också kunna följa mediernas rapportering och i akuta fall kunna nå räddningstjänst, sjukvård eller polis.

För att klara detta behöver du exempelvis ha en radio som drivs med batteri, solceller eller vev, en bilradio, extrabatteri/power bank till bland annat mobiltelefon, eller en laddare till mobiltelefonen att använda i bilen.

Kommunen kan även informera via informationstavlor och anslagstavlor runt om i kommunen, via kommunens kontaktcenter, på biblioteken och på andra mötesplatser. Samt på kommunens trygghetspunkter om de är öppnade.

Andra kanaler kan vara Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) eller myndighetsmeddelande.

Vad gör kommunen?

14. Vad gör kommunen för att minska sin elförbrukning?

Kommunen har under det senaste året minskat elförbrukningen med mer än 10 procent genom att se över inställningar av värme, ventilation och belysning. Kommunen arbetar löpande med att se över elförbrukningen i sina verksamheter och det kan bli aktuellt med fler åtgärder.

15. Kan ni lägga ut vilka delar av kommunen som har el så att man vet vart man ska gå för att få information och stöd?

Kommunen kommer att ha information i alla tillgängliga kanaler (webb, sociala medier, kontaktcenter) om vart invånare kan vända sig vid en situation där elen är avstängd i områden i Sollentuna.

16. Vilken hjälp kan vi förvänta oss att få av kommunen vid strömavbrott?

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar. Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier.

17. Vad är kommunens ansvar vid en kris?

Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. Du behöver vara beredd på att kunna klara av det på egen hand en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar. Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

18. Finns det någonstans att gå om läget blir kritiskt?

I Sollentuna kommun har vi så kallade trygghetspunkter på olika platser i kommunen. Om det behövs kommer kommunen att öppna upp en eller flera av dessa. En trygghetspunkt är en plats eller lokal där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion exempelvis kan få aktuell information. 

Kommunens trygghetspunkter

19. Vilka regler gäller för vedeldning i Sollentuna kommun?

Vår rekommendation är så kallad trivseleldning, vilket betyder att det är lämpligt att elda med ved två gånger per vecka max fyra timmar per gång. Om elen skulle försvinna och vedeldning är den enda uppvärmningsmöjligheten betraktas det inte som trivseleldning, utan som ett grundläggande behov för hushållet. Det innebär att det är tillåtet att elda så länge det görs på rätt sätt och inte stör andra, under tid som elen är avstängd.

Det är viktigt att elda på rätt sätt för att minimera luftföroreningar och störning för grannar. För att eldningen ska vara så lite miljö- och hälsofarligt är det exempelvis viktigt att elda med torr och obehandlad ved.

20. Vem ansvarar för skador som kan uppstå i hemmet? Till exempel om mitt hus eller min elektronik fryser sönder eller om maten förstörs.

Frånkoppling av elen på grund av effektbrist är i regel inte grund för skadestånd då orsaken är force majeure. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller.