Till navigation Till innehåll (s)
Bygga, bo & miljö

Avverkning av träd och sly på Falkberget

Under måndagen fick kommunen information om att fastighetsägaren Falkberget Förvaltning AB genomför trädavverkning och slyröjning inom sina fastigheter på Falkberget i höjd med Bössvägen i Sollentuna.

Fastigheterna är belägna inom det markområde där en ny detaljplan tagits fram av Sollentuna kommun. Detaljplanen är överklagad och ligger just för avgörande i Mark- och miljööverdomstolen. Det betyder detaljplanen inte vunnit laga kraft och att det ännu är osäkert om Falkberget Förvaltning AB kommer att kunna uppföra de villor de planerar för i området.

Samtidigt finns det inget juridiskt som hindrar att fastighetsägaren avverkar träd på sina egna fastigheter. Allt under förutsättning att de inte inkräktar på ytor som markerats som naturmark i detaljplanen.

Arbetena beräknas bli klara under måndagen.

Till kommunen meddelar fastighetsägaren att de, efter att ha fått besked från rätten att det skulle dröja 4-6 månader innan avgörande, beslutat sig för att nyttja sommarhalvåret för att genomföra viss avverkning.

De har varit noga med utsättning av gränser för att helt hålla sig inom avtal och detaljplan. Främst handlar det om slyröjning och ett antal träd. Sly och virke kommer, för att störa så lite som möjligt, att forslas bort för flisning på annan plats.

Till nyhetsarkivet