Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Sollentuna utbildar seniorer till kostinspiratörer

Sollentuna är först ut bland Sveriges kommuner att utbilda seniorer till kostinspiratörer. Genom att inspirera andra seniorer i kosthållning är tanken att kostinspiratörerna ska bidra till minskad risk för undernäring och fallskador.

I samarbete med organisationen ÄTUP erbjuder nu Sollentuna kommun, som första kommun i Sverige, seniorer möjligheten att utbilda sig till kostinspiratörer. Genom att inspirera och utbilda andra äldre i kosthållning ska de bidra till starkare seniorer och minskad risk för undernäring och fallskador.

– Att informera om kost och näring är en viktig del i att stärka hälsan hos Sollentunas seniorer. Det är en av många åtgärder som vi jobbar med för att förebygga ohälsa och möjliggöra ett aktivt liv långt upp i åldrarna, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Kostinspiratörerna är en del av kommunens volontärverksamhet och arbetar med sitt uppdrag på ideell basis. Med ny kunskap om hur de kan bli starkare och behåller sin styrka med rätt mat, ska de sedan inspirera och dela kunskapen vidare på olika sätt. Det kan vara allt från en provsmakning av proteinrika mellanmål, till att berätta om hur viktig en proteinrik kost är för seniorer. Så småningom ska kostinspiratörerna kunna leda och hålla i tillfällen för matlagning och inspiration tillsammans med andra seniorer.

– Att öka medvetenheten om hur maten kan påverka hälsan är en viktig del i vårt förebyggande arbete. Vi märker hur små förändringar kan ge stor effekt både fysiskt, psykiskt och socialt, säger Anna-Karin Stillfors, tf. förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret.

ÄTUP-metoden

Den metod som kostinspiratörerna använder heter ÄTUP-metoden. Metoden går ut på att utbilda personer som finns runtomkring seniorer för att höja kunskapen om man kan förebygga undernäring och behålla styrkan högt upp i åren. Sollentuna är den första kommunen där seniorer utbildas.

– Det här är första gången vi kommer in med våra kunskapslyft till gruppen seniorer som inte har äldreomsorg. Här kan vi verkligen förebygga undernäring i tid. Samarbetet med pigga seniorer gör även att kunskapen sprids i hela kommunen via seniorerna själva, säger Janina Blomberg, en av grundarna till ÄTUP.

Mer om ÄTUP-metoden https://www.atup.se/

Mer information om kommunens öppet förebyggande verksamhet sollentuna.se/senior  

Till nyhetsarkivet