Till navigation Till innehåll (s)
10 nya hastighetsdisplayer 2024
Trafik & resor

Tio nya hastighetsdisplayer i Sollentuna

Under sommaren monteras tio nya hastighetsdisplayer upp i Sollentuna. Målet är att öka hastighetsefterlevnaden och på så sätt minska risken för trafikolyckor. De nya digitala skyltarna i Sollentuna sätts framförallt upp utanför skolor och förskolor.

2020 fastställde Sveriges regering målet att till år 2030 halvera antalet trafikdödsfall. I målet ingår även att minska antalet allvarliga trafikskador med minst 25 procent.

Bristande hastighetsefterlevnad är fortfarande ett problem i tätorter. 2023 höll bara 63 procent av trafiken i Sverige sig inom gällande hastighetsgränser. Eftersom olyckor främst sker på gator med hastighetsgränser på 50 km/tim eller lägre, är det särskilt viktigt att förbättra hastighetsefterlevnaden på dessa gator.   

- Genom att investera i nya hastighetsdisplayer vill Sollentuna kommun bidra till en förbättrad trafikmiljö i Sollentuna samtidigt som vi medverkar till att uppnå nationellt uppsatta mål. Vi kommer noggrant att följa vilken effekt de nya displayerna ger och är utifrån det beredda på att göra justeringar och tillägg om det behövs, säger Britt-Inger Kajnäs (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Så funkar det

I det system som Sollentuna kommun nu köpt in ingår radarbaserade hastighetsdisplayer som mäter och registrerar hastigheten för fordon som kör mot och ifrån displayen.

För ankommande fordon visar displayen den uppmätta hastigheten med röda siffror. Om den gällande hastighetsgränsen överskrids börjar siffrorna blinka för att uppmärksamma föraren att sänka farten.

Studier visar att genomsnittshastigheten minskar med 5-15 procent när en hastighetsdisplay används.

De nya displayerna drivs huvudsakligen med hjälp av solceller, men på vissa platser krävs fast inkoppling till belysningsstolpar för att säkerställa drift under vinterhalvåret.

Kan bli fler

Genom möjligheten i det nya systemet att kunna göra löpande trafikmätningar och följa hastighetsefterlevnaden kommer displayernas nytta och effekt kunna utvärderas löpande. Över tid är det möjligt att de platser där displayerna sätts upp kommer att varieras. Tidigare erfarenheter visar också att det med tiden finns risk att displayerna förlorar sin effekt och att det därför kan finnas behov av att skifta platserna.

Det uppföljande arbetet kommer även att visa om det finns anledning att köpa in fler displayer för att får en positiv effekt på hastighetsefterlevnaden i Sollentuna.   

Platserna i Sollentuna som får hastighetsdisplayer under sommaren 2024:

  • Holmbodavägen
  • Kornettvägen utanför Vibyskolan
  • Minervavägen utanför Häggviksskolan
  • Sollentunavägen utanför Häggviksskolan
  • Landsnoravägen utanför Gärdesskolan
  • Sollentunavägen utanför Helenelundsskolan
  • Love Almqvists väg
  • Sveavägen utanför Töjnaskolan
  • Söderled utanför Runbackaskolan
  • Stråkvägen
Till nyhetsarkivet