Till navigation Till innehåll (s)

God man/förvaltare

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig.

Det kan vara fråga om personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad med mera.

God man/förvaltaren ska: 

  • Tillvarata rättigheter – till exempel genom att söka bostadsbidrag eller överklaga myndigheters beslut.
  • Sköta ekonomi
  • Se till så att den som fått en god man/förvaltare får så bra vård som möjligt

Läs mer om God man/förvaltare