Till navigation Till innehåll (s)

En månad fri från våld i nordväst

En vecka fri från våld är en återkommande nationell kampanj-och aktivitetsvecka med syfte att synliggöra det våldspreventiva arbetet och inspirera till lokal och regional samverkan. I år så går sex norrortskommuner ihop för att öka kunskap om våld i nära relationer och stärka samverkan under hela november: En månad fri från våld i nordväst.

Föreläsningsprogram för 2022

Så förebygger skolan hedersrelaterat våld och förtryck

 • Datum: 8 november
 • Tid: kl. 15.00-17.00
 • Föreläsare: Lotta Svedberg och Emma Bastin, lärare årskurs 6 på Gottsundaskolan

Lotta Svedberg och Emma Bastin, lärare i årskurs 6 på Gottsundaskolan föreläser om hur man kan arbeta förebyggande i grundskolan med hedersrelaterat våld och förtryck. De kommer att prata om hur viktigt det är att ungdomar får kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att alla ska lära sig att samtala om frågan. De utgår från hur man arbetar på Gottsundaskolan och ger exempel från deras undervisning i svenska samt hur de arbetar med frågan i skolan.

Att utreda omsorgsförmåga hos en våldsutövande förälder

 • Datum: 10 november
 • Tid: kl. 10.00-12.00
 • Föreläsare: Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola  

Föreläsningen ger dig kunskap om vad forskningen säger om barn och omsorgsförmåga och risker för barn kopplat till våld. Maria kommer också att prata om utredning, bedömning och insatser för barn som lever med våld.

Hur prata med killar som kontrollerar och kränker sin partner?

 • Datum: 14 november
 • Tid kl. 13.00-14.30
 • Föreläsare: Lena Berg från organisationen MÄN

Lena Berg, fil dr i sociologi anställd vid MÄN, kommer att ge en kort inblick i hur Respons based practice (RBP) med fokus på våldsutövare fungerar och hur detta används i samtalen med pojkvänner som använder våld mot sin partner/date. 

Att upptäcka & motivera till förändring

 • Datum: 22 november
 • Tid: kl. 13.00-16.00
 • Föreläsare: Helene Diaz Hjelm, bitr. enhetschef på Relationsvåldscentrum Väst

Helene Diaz Hjelm, Bitr. enhetschef på Relationsvåldscentrum Väst i Stockholm ger en introduktion till hur vi kan prata om våld med personer som använder våld mot närstående samt motivera till fortsatt stöd.

Föreläsningen ger dig konkreta tips och exempel på hur du kan samtala om våld och vad du kan göra för att öka chansen att din klient tar emot samtal för att förändra sitt beteende. Föreläsningen vänder sig främst till socialsekreterare och behandlare som möter klienter inom exempelvis individ- och familjeomsorg, öppenvård, eller i andra biståndsfrågor.

Brottsreducerande samtal

 • Datum: 24 november
 • Tid: kl. 10.00-11.00
 • Föreläsare: Förhandlings- och krisstödgruppen vid polisens insatsstyrka 

Att förebygga brott genom samtal. Att förstå, motivera och påverka till ett förändrat beteende. Representant från förhandlings- och krisstödsgruppen inom polisens insatsstyrka berättar om sitt arbete med brottsreducerande samtal med personer som misstänks för brott i nära relation.

Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer 

- Hur ser det ut och vad kan vi göra för att motverka?

 • Datum: 28 november
 • Tid: kl.10.00 -11.30
 • Föreläsare: Mikis Kanakaris från Ungarelationer.se

2019 öppnade ungarelationer.se en nationell stödlinje för att motverka våld i ungas relationer - sedan dess har ämnet uppmärksammats i högre grad men mycket återstår att göra. Under föreläsningen berörs bland annat hur våldet kan se ut och vad vi kan göra för att upptäcka och förebygga det.

Våldsprevention i förskolan

 • Datum: 29 november
 • Tid: kl.10.00-11.30
 • Therese Dyrén och Maria Agostino, Preventionssamordnare

I Sigtuna kommun pågår ett arbete som syftar till att öka kunskapen om våld hos personal i förskolan, uppmärksamma våldsutsatta barn så att dessa kan få tidigt stöd, öka kunskapen om kommunens våldspreventiva stöd, utveckla föräldraskapsstödet och fördjupa samverkan kring barn som upplever våld.

Här anmäler du dig till föreläsningarna