Till navigation Till innehåll (s)

Boende för dig som är äldre

I Sollentuna har du möjlighet att tryggt och säkert bo kvar i din bostad så länge du önskar. Ibland kan bostaden behöva anpassas för att detta ska fungera. Det finns också möjlighet att ansöka om att flytta till ett annat boende.

Ansök om äldreboende

Så ansöker du om äldreomsorg

Stöd i hemmet

Äldreboende (Särskilt boende för äldre)

Omvårdnadsboenden är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. De boende har ett eget rum med badrum samt tillgång till matsal och gemensamma utrymmen. Måltider och omvårdnad ingår och personal finns tillgänglig dygnet runt. På flera av våra boenden finns enheter med demensinriktning.

Jämför boenden

Äldreboenden

Äldreboenden med demensplatser

Korttidsboende

Ett korttidsboende är ett tillfälligt boende med omvårdnad. Korttidsvistelsen kan fungera som växelvård, till exempel om någon vårdar en anhörig i det ordinarie boendet och behöver avlösning/avlastning.

Korttidsboenden

Psykogeriatrisk inriktning

Äldreboende med psykogeriatrisk inriktning

Parboende i Sollentuna

I Sollentuna kommun finns det möjlighet att ansöka om parboende. Parboende innebär att ni kan fortsätta bo tillsammans även om bara en av er fått beslut om särskilt boende. På boendet betalar ni båda för hyra samt en avgift för mat, omvårdnad och service (det gäller också den av er som flyttar med, även om du inte är i behov av omvårdnad).

Trygghetsboende/seniorboende

Den kommunala hyresvärden Sollentunahem har seniorhus och trygghetsboende för dig som är äldre. Det är hyreslägenheter som inte är biståndsbedömda och Sollentunahem har hand om kön. Kontakta dem för mer information om hur du gör för att anmäla intresse.

Trygghetsboenden

Karta över boenden

Äldreboenden i Sollentuna

Adress

Hälso- och sjukvård i omsorgsboende

Hälso- och sjukvård i omsorgsboende