Till navigation Till innehåll (s)

Sinnenas stund - en anhöriggrupp

Vårdar, stöttar eller hjälper du en familjemedlem, vän eller annan kär person? Välkommen i gemenskap med andra i liknande situation för en avkopplande stund där vi stimulerar våra sinnen på olika sätt.

En stund att ta hand om dig själv!

Vad sker på träffarna?

• Vi samtalar om att vara anhörig
• Närvaroövningar
• Högläsning
• Skapande
• Rörelse

Välkommen att anmäla intresse! Grupp startar vid minst sex anmälda.

Anmälan

Anmälan ditt intresse till: anhorigstod@sollentuna.se 

Vid frågor ring Katarina Ericson, Anhörigkonsulent
08-579 215 31