Till navigation Till innehåll (s)

Sorgegrupp för dig som mist en anhörig med demenssjukdom

Att förlora någon närstående i demenssjukdom kan vara en svår och långsam process. Sorgen finns ofta under hela förloppet.

Vår erfarenhet är att om man får någon att dela sorgen med kan den bli lättare att bära. I den här gruppen kan du dela dina erfarenheter med andra i liknande situation.

Varje människas sorg är unik, men det finns gemensamma erfarenheter!

Du behöver inte ha en religiös bakgrund eller en kristen tro för att delta.

Gruppen leds av Diakon Katharina Wolf Erixon och Anhörigkonsulent Katarina Ericson.

Sorgegruppen är kostnadsfri. Det är fyra träffar och vid varje tillfälle finns ett tema.

Anmälan

Välkommen att anmäla ditt intresse. Grupp startar vid minst sex anmälda.

Anmäl dig till anhörigkonsulent Katarina Ericson

Katarina.ericson@sollentuna.se

08-579 215 31