Till navigation Till innehåll (s)

Biståndsbedömda insatser för anhöriga

Du som hjälper eller stöttar en närstående kan söka olika biståndsbedömda insatser för avlastning. 

Insatserna kan till exempel vara:

  • avlösning i hemmet
  • dagverksamhet
  • växelvård
  • serviceinsatser från hemtjänsten i form av inköp, städning eller tvättning.

Mer information om insatserna och hur du ansöker får du av anhörigkonsulenten, demenssamordnaren eller av kontaktcenter. 

Kontaktuppgifter