Till navigation Till innehåll (s)

Biståndsbedömda insatser för anhöriga

För dig som hjälper eller stödjer en närstående finns olika biståndsbedömda insatser för avlastning att söka. 

Insatserna kan till exempel vara:

  • vara avlösning i hemmet
  • dagverksamhet
  • växelvård
  • eller serviceinsatser från hemtjänsten i form av inköp, städning eller tvättning.

Mer information om insatserna och hur ansökan görs får du av anhörigkonsulenten, demenssamordnaren eller av kontaktcenter. 

Kontaktuppgifter