Till navigation Till innehåll (s)

Att vara familjehem

Hur ser ett familjehem ut?

Ett familjehem är en helt vanlig familj. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Vad som däremot är viktigt är att familjen har en personlig trygghet och stabil familjesituation. Att familjen har tid, ork och plats i hemmet för ytterligare en familjemedlem och sist men inte minst förståelse för hur barn och unga kan ha det i dag.

Vad vi däremot vet är att ett familjehemsuppdrag i de flesta fall innebär en hel del slit och jobb men att du, som familjehem, också kan räkna med att få mycket tillbaka i form av kärlek, glädje, nya kunskaper och stimulans.

Alla barn och familjer är unika

Du behöver inte vara expert men det är bra om du har erfarenhet av barn och barns utveckling - av egna barn eller genom arbete med barn. Varje barn är unikt och har sina speciella behov och förutsättningar. Varje familjehem är också unikt.

Familjehemmet är en av fler i ett team kring barnet

Som familjehemsförälder är du en del i ett team kring ett placerat barn och har i de flesta fall många samarbetspartners: barnets föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten och ibland på barnpsykiatrisk mottagning eller BUP samt lärare och personal på skola eller i barnomsorg.

En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin biologiska familj. Det kan till exempel innebära att ni hjälper barnet/ungdomen att träffa sina föräldrar och övrigt nätverk. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med ursprungsfamiljen kan upprätthållas och ibland kan denna kontakt vara avgörande för om en placering går bra.

Vilken ersättning får man som familjehem?

Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut riktlinjer för vilken ersättning som ska utbetalas.  Ersättningen består av:

  • en arvodesdel som är ersättning för uppdraget och är beskattningsbar
  • en omkostnadsdel som ersätter familjehemmets utgifter för barnet såsom mat, bostad, kläder, fickpengar, resor med mera.

Sollentuna kommun har kompletterat dessa riktlinjer

Arvodet

Arvodet beräknas utifrån vilka särskilda behov det enskilda barnet har och hur krävande uppdraget är. Arvodet varierar från 5 126 kronor per månad och uppåt (år 2011).

Omkostnadsersättningen

Omkostnadsersättningen är schabloniserad och är 145 % av prisbasbeloppet för barn 0-12 år (5 172 kronor per månad) och 167 % av prisbasbeloppet för barn 13-19 år (5 956 kronor per månad) år 2011.

Vilket stöd får jag som familjehem?

  • Familjehemmet samarbetar under placeringen med två socialsekreterare på socialkontorets avdelning för barn och unga. De ansvarar tillsammans för uppföljning och vardagligt stöd. 
  • Extern handledning sker i grupp eller enskilt efter behov.
  • Alla familjehem får en grundutbildning via Familjepoolen och kan också delta i olika utbildningar och föreläsningar.