Till navigation Till innehåll (s)

Att vara kontaktfamilj

Som kontaktfamilj hjälper ni till att avlasta föräldrar som behöver stöd genom att ta hand om deras barn eller ungdom ibland. Ni samarbetar hela tiden med föräldrarna, samtidigt som du och din familj blir viktiga personer för de barn och ungdomar ni tar emot i ert hem.

Hur kan kontaktfamiljens uppdrag se ut?

Kontaktfamiljens uppgift är att avlasta föräldrar som behöver stöd och ta väl hand om deras barn eller ungdom. Du och din familj blir viktiga personer i barnets eller ungdomens nätverk. Ni kan i och med detta både öppna dörren ut till samhället och vara de som tillsammans med föräldrarna utgör tryggheten för barnet eller ungdomen.

Vanligtvis kommer barnet till dig och din familj en eller två helger per månad. Ni kan då göra något roligt som att gå på bio eller göra en utflykt. Men ni kan också stanna hemma och leva "vanligt" familjeliv. På så sätt får barnet en bild av hur livet i en annan familj fungerar.

Uppdraget som kontaktfamilj innebär aldrig att du blir en ny mamma eller pappa. Det innebär att du och din familj blir viktigt personer i barnet eller ungdomens liv. Du samarbetar hela tiden med föräldrarna.

Det som krävs av dig personligen är att du har en stabil livssituation, ett stort engagemang för dina medmänniskor, gott om tid att spendera med barnet eller ungdomen, extra plats i ditt hem, entusiasm för ditt uppdrag, en stor portion humor och god uthållighet.

Vad innebär sekretessen? 

Enligt lag måste du följa sekretesslagen. Detta innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktfamilj.

Vi kräver av dig att du handskas med dessa uppgifter på ett seriöst och varligt sätt så att barnet eller ungdomen och dess familj inte skadas.

Får du ersättning?

Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut riktlinjer för vilken ersättning som ska utbetalas. Detta innebär att du får

  • en skattepliktig ersättning i form av arvode för ditt arbete
  • ersättning för faktiska kostnader som uppstår i och med att barnet eller ungdomen regelbundet vistas hos dig. Denna ersättning kallas omkostnadsersättning och är till viss del skattepliktig.

Finns det någon möjlighet till stöd och utbildning?

Vi erbjuder utbildning i form av olika aktuella föreläsningar och möjlighet till träffar med andra kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du kan alltid få stöd och handledning av familjehemskonsulenten eller delta i grupphandledning via Familjepoolen.