Till navigation Till innehåll (s)

Att bli kontaktperson

Om du är intresserad av att bli kontaktperson vänder du dig till socialkontorets placeringsenhet som ansvarar för kontaktpersoner för såväl barn och unga som för vuxna.

Hur blir du kontaktperson?

Vid ett informationsmöte får du veta vad ett uppdrag kan innebära. Du lämnar en intresseanmälan och namn på referenter. 

  • Socialsekreteraren för kontaktpersoner gör sedan en registerkontroll hos polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde.
  • Du och socialsekreteraren träffas för flera samtal varav vid ett tillfälle för en intervju på ca två timmar. Socialsekreteraren analyserar intervjun tillsammans med kollegor och ringer upp dina referenter.
  • Därefter träffas ni igen för att du ska få ta del av resultatet. Nu kan det bli dags för ett uppdrag som kontaktperson. 

Placeringsenheten vid socialkontorets avdelning för barn och unga har socialsekreterare som speciellt arbetar med kontaktpersoner för såväl barn, ungdom som vuxna.

Vem vänder du dig till?

Du kan mejla ditt intresse till engagemang@sollentuna.se.
Du kan också ringa på telefon: 08-579 212 53.