Till navigation Till innehåll (s)

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Det är en undersökning om ungdomars levnadsvanor som unga själva får svara på.

I enkäten får ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet svara på frågor inom följande områden.

  • Brott och utsatthet för brott.
  • Droger och spel.
  • Psykisk hälsa.
  • Skola, fritid och föräldrar.

Syftet med undersökningen

Elevernas svar ger oss en förståelse för hur olika beteenden förändras över tid. Och kan användas för debatt och diskussion. De kan även utgöra underlag för att fördela resurser för förebyggande insatser. 

Utifrån varje skolas ”resultat” finns en möjlighet att föra samman elever, personal och föräldrar i det förebyggande arbetet.

Sollentunas resultat av Stockholmsenkäten 

 

På Länsstyrelsens webbsida hittar du alla resultat för 2022