Till navigation Till innehåll (s)

Fältteamet

Vi i Fältteamet finns för att stödja både ungdomar och föräldrar. Du som är ung kan vända dig till oss om du behöver prata med en vuxen. Du som är förälder kan vända dig till oss om du är orolig för antingen ditt eget barn eller för någon annans barn. 

Vårt uppdrag

Fältteamet i Sollentuna består av två socialsekreterare. Vår uppgift är att ge stöd till ungdomar i åldern 12-18 år och deras föräldrar. Vi arbetar för att förebygga kriminalitet, våld, missbruk och andra sociala problem.

Hur jobbar vi?

Fältteamet arbetar förebyggande och uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer såsom på fritidsgårdar, i utemiljöer och på skolor. Vi arbetar uppsökande både dag- och kvällstid.

  • Vi samarbetar med fältfritidsledare, socialtjänst, polisen, skolor och fritidsgårdar och andra viktiga personer i ungdomars närhet.
  • Vi förmedlar stöd och kan hänvisa vidare till exempelvis Mini-Maria, Familjecentralen eller Ungdomsmottagningen.
  • Fältteamet kan vid behov ha enskilda uppföljande kontakter och samtal med ungdomar – ibland även tillsammans med föräldrar.
  • Vi deltar så ofta vi kan i föräldramöten och kan även sammankalla till föräldramöten när det finns oro kring en ungdomsgrupp.

Tystnadsplikt

Relationen till ungdomarna bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomens integritet. Därför har vi har tystnadsplikt som vi endast röjer om vi upplever att en ungdom kan fara illa. Vid oro för en ungdom tas i första hand kontakt med föräldrarna. 

Du som är ung…

…kan kontakta oss om du vill prata med en vuxen och inte vet vart du ska vända dig. Du kan till exempel ha funderingar eller känna oro för relationer, skolan, alkohol, sex, din familjesituation. Du kan även kontakta oss om du är orolig för en kompis. Om du behöver mer hjälp än vi kan ge kommer vi hjälpa dig att få kontakt med den som kan ge det stödet.

Du som är förälder...

…kan kontakta oss till exempel om du känner oro för ditt, eller någon annans barn, vill ha kontakt med andra tonårsföräldrar, känner till miljöer där det förekommer alkohol eller droger bland ungdomar i kommunen, eller i övrigt har frågor eller funderingar om situationen för ungdomar i Sollentuna.

Kontakt

Telefon: 08-579 210 65

E-post: sok.falt@sollentuna.se

Om du vill läsa mer om Fältteamets aktuella aktiviteter kan du besöka vår Facebook eller Instagramsida.

Fältteamets Facebooksida

Fältteamets Instagram