Till navigation Till innehåll (s)

Boende

När du är vuxen och ska flytta hemifrån kan du, om du behöver hjälp från personal, få bo i en bostad med särskild service. På ett korttidsboende bor du under korta perioder. Du kan få bo där om du exempelvis har behov av miljöombyte.

  • Bostad med särskild service

    Om du trots stöd och anpassning inte kan bo i ett eget boende, kan du få bo i en bostad med särskild service. Där har du nära till personal som kan ge dig anpassat stöd utifrån dina behov.

  • Korttidsvistelse

    Korttidsvistelse betyder att du sover borta ibland. Korttidsvistelse är främst för dig som är ung vuxen och fortfarande bor med dina föräldrar.