Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp i hemmet

Det finns olika former av stöd som du kan få i ditt hem. Till exempel bostadsanpassning, boendestöd och hemtjänst.

 • Hemtjänst för dig med funktionsnedsättning

  Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med att ta hand om dig själv eller ditt hem kan du ansöka om hemtjänst.

 • Bostadsanpassningsbidrag

  Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag, enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

 • Avlösarservice funktionsnedsättning

  Ibland behöver dina föräldrar göra saker utan dig. De kanske behöver gå på ett möte, handla eller göra något med dina syskon. Då kan en avlösare komma hem till dig. Ni kan göra något tillsammans hemma hos dig eller i närområdet.

 • Boendestöd för dig med funktionsnedsättning

  Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, eller komma igång med olika sysslor, kan du få hjälp i form av boendestöd.

 • Hjälpmedel

  Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt.