Till navigation Till innehåll (s)

Koordination Norrort

Vi är en strategisk samverkan mellan 15 norra kommuner i Stockholms län. Vårt syfte är att stärka det kommunala flyktingmottagandet.

Detta görs genom

  • Erfarenhetsutbyte om flyktingmottagande.
  • Gemensam kunskapsutveckling.
  • Driva intressefrågor gemensamt.
  • Utveckla regionalt samarbete om insatser eller projekt.

Vår målgrupp är nyanlända vuxna och barn med uppehållstillstånd, samt ensamkommande barn.

Vi driver nätverk för personal som arbetar med

  • Mottagande av nyanlända.
  • Mottagande av ensamkommande barn.
  • Övergripande samordning av integration- och etableringsinsatser.
  • Återsökning av statliga ersättningar för flyktingmottagandet.
  • Bosättning och boendesamordning.

Varje kommun är med och finansierar samverkan. Den leds av en samordnare som jobbar i Sollentuna. Hen deltar i olika beredningsgrupper och samråd, samt anordnar träffar och möten för kommunerna.

Kontakt

Hanna Bäck
Samordnare Koordination Norrort
08-579 233 10
hanna.back@sollentuna.se