Till navigation Till innehåll (s)

Jourhem

Jourhem är familjer som snabbt kan tar emot barn under en kortare tid. Det kan vara tills barnet kan flytta tillbaka till sin egen familj, eller får flytta till ett familjehem.

Det finns olika anledningar till varför ett barn kan behöva bo i jourhem. Det kan handla om problem i hemmet, kriminalitet eller ensamkommande barn.

En jourhemsfamilj tar emot barn som snabbt måste få bo någon annanstans tills vi kommit fram till en mer långsiktig lösning. Du kan prata med din socialsekreterare om du har fler frågor om jourhem.

Jag vill läsa mer om jourhem på Socialstyrelsens hemsida