Till navigation Till innehåll (s)

Stödboende

Ett stödboende är en mer självständig boendeform för dig som är på väg ut i vuxenlivet. Vissa boenden har personal på plats dygnet runt, andra bara på dagtid. Vilket stöd du kan få är individuellt utifrån dina förutsättningar.

Du som bor på ett stödboende gör förmodligen det för att du börjar bli redo för ett självständigt vuxenliv. Olika stödboende har olika mycket stöd kopplat till sig. Vissa stödboenden har personal på plats dygnet runt, andra har kontaktpersoner som kommer och hjälper till på dagtid. Vilken typ av stöd du får beror på hur du mår och hur mycket du klarar själv av ekonomi, städa, diska, handla, laga mat, egen hygien, tvätta kläder, sysselsättning och fritid. 

Även om du inte bor på ett stödboende i Sollentuna har du ändå en socialsekreterare hos oss. Saker som du funderar på i livet kan du ta upp med dem på ditt stödboende eller med din socialsekreterare.