Till navigation Till innehåll (s)
Barn på cykel

Trygg i trafiken

Trygg i Trafiken var ett tidsbegränsat trafiksäkerhetsprojekt för kommunens olika områden. Arbetet utgick från de boendes egna upplevelser. Projektet löpte mellan åren 2013–2021.

Kommunen fokuserade på två kommundelar per år inom Trygg i Trafiken. Undantaget var projektets första år. Då genomfördes projektet bara i en kommundel, Edsviken.

Tidplan för arbetet 

  • 2013 Edsviken
  • 2014 Vaxmora, Törnskogen, Edsängen, Solängen och Silverdal
  • 2015 Norrviken och Häggvik
  • 2016 Töjnan och Sjöberg
  • 2018 Helenelund och Viby
  • 2019 Rotebro och Norra Edsberg
  • 2020 Rotsunda och Rotsunda gård
  • 2021 Uppsamlingsår

Arbetsprocessen 

Kommunen arbetade med varje kommundel under tre år.

Första året togs nulägesanalyser fram. Då kartlades trafikmiljön. Det gjordes genom dialogmöte, enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Det gav ett underlag för att utveckla trafikmiljön i områdena.

Sedan användes nulägesanalysen för att ta fram åtgärdsförslag. Åtgärder genomfördes under andra året. Det kan vara fysiska åtgärder och informationsåtgärder. Fysiska åtgärder kan vara att bygga om övergångsställen, en ny gång- och cykelbana eller bättre belysning på gång- och cykelbanor.

Under tredje året utvärderades åtgärderna. Det var genom nya trafikmätningar, platsbesök och en ny enkät till de boende.

Genomförda kartläggningar och åtgärder

Nedan finns länkar till PDF:er med de nulägesanalyser, åtgärdsförslag och utvärderingar som har genomförts.