Till navigation Till innehåll (s)

Stamnätsprojekt

Svenska kraftnät ansvarar för Stockholms elförsörjning. Just nu planeras bland annat för en förstärkning av stamnätet mellan Sollentuna och Stockholm. Sträckan som berörs är Överby, Viby, Kronåsen och vidare söderut mot Beckomberga.

För att möjliggöra framkomlighet och minska miljöpåverkan förbi Viby förs en dialog mellan Svenska kraftnät, Vattenfall och Trafikverket om att flytta eller gräva ner deras befintliga luftledningar.

Samråd 2020

Efter inledande samråd under 2017 kring flera sträckningar genomför Svenska kraftnät under 2020 samråd om ett utbyggnadsförslag och föreslagen sträckning mellan Sollentuna och Stockholm. Förslaget innehåller luftledning mellan Överby och Kronåsen. 

Läs mer hos Svenska kraftnät

Övriga stamnätsprojekt som berör Sollentuna

Odensala-Överby

Hamra-Överby