Till navigation Till innehåll (s)

Stora kraftledningar

Svenska kraftnät ansvarar för Stockholms elförsörjning. Planering pågår bland annat för förstärkning av stamnätet mellan Sollentuna och Stockholm. Befintlig 220 kV-ledning ska ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.

Sträckan som berörs är Överby, Viby, Kronåsen och vidare söderut mot Beckomberga.

För att möjliggöra framkomlighet och minska miljöpåverkan förbi Viby förs en dialog mellan Svenska kraftnät, Vattenfall och Trafikverket. Kommunen arbetar för att möjliggöra framkomlighet men även för att minska miljöpåverkan förbi Viby.

Samråd 2020

Efter inledande samråd under 2017 kring flera sträckningar genomförde Svenska kraftnät under 2020 samråd om ett utbyggnadsförslag och föreslagen sträckning mellan Sollentuna och Stockholm. Förslaget var då fortfarande en luftledning mellan Överby och Kronåsen.

Läs mer hos Svenska kraftnät

Övriga stamnätsprojekt som berör Sollentuna

Odensala-Överby

Hamra-Överby

Mer läsning för dig