Till navigation Till innehåll (s)

Planerade beläggningsarbeten under 2022/2023

Här listas planerade underhållsarbeten på kommunala vägar i Sollentuna när det gäller: Beläggning, belysning, brorenoveringar och bullerplank.

Edsberg

 Plats
 Typ av åtgärd
 När?
 Skoldalsvägen  Beläggning  2022/2023

Helenelund

 Almvägen  Beläggning  2022/2023
 Älgvägen  Beläggning  2022/2023
 Tallvägen  Beläggning  2022/2023

Häggvik

 Avtagsvägen  Beläggning  2022/2023
 Slånbärsvägen  Beläggning  2022/2023
 Turebergs allé  Beläggning  2022/2023
 Norrvikenleden  Brorenovering  2022/2023

Norrviken

 Kistavägen  Beläggning  2022
 Torsvägen  Beläggning  2022/2023
 Norrviken strand  Belysning  2022/2023

Sjöberg

 Truthanevägen  Beläggning  2022/2023
 Hökvägen   Beläggning  2022/2023

Tureberg

 Kronovägen

 Beläggning

 2022/2023
 Sveavägen/Trädgårdsvägen  Beläggning  2022/2023
 Lillebovägen  Beläggning  2022/2023
 Betesvägen  Beläggning   2022/2023
 Turebergsleden/Sollentunavägen  Beläggning  2022/2023
 Ryavägen  Beläggning  2022
 Bro över Turebergsleden  Brorenovering  2022
 Turebergsleden  Bullerplank  2022/2023

Rotebro

 Staffans väg  Brorenovering  2022
 Norrvikenleden/Stäketvägen  Beläggning  2022/2023