Till navigation Till innehåll (s)

Grävarbete utmed Sollentunaholmsvägen

Startdatum: 2023-10-16
Slutdatum: 2024-04-30

Norrvattens ledningsarbete i Rotebro fortsätter. Nästa etapp sträcker sig längs med Sollentunaholmsvägen.

Vid övergrävningen av Sollentunaholmsvägen, i korsningen med Norrvikenleden, kommer det vara begränsad framkomlighet för fordon som ska svänga in på Sollentunaholmsvägen.

För övrigt ska inte arbetet påverka trafiken i någon högre utsträckning.