Till navigation Till innehåll (s)

Åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Eriksbergsvägen

Startdatum: 2023-11-27
Slutdatum: 2024-03-29

På Eriksbergsvägen kommer arbete med att höja trafiksäkerheten ske. Under arbetet kommer ett tillfälligt övergångsställe att sättas upp. Gående och cyklister ombeds följa skyltningen på platsen.

Arbetet sker intill övergångsstället vid Förskolan Hökarboden. Hämtning och lämning till förskolan bör helst ske via Parkvägen eller Ljungvägen.