Till navigation Till innehåll (s)
Handritad gammal karta över Sollentuna

Kartarkivet

I kommunarkivet finns gamla kartor som ger oss kunskap om vår historia. Flera av kartorna finns i nytryck och som du kan köpa.

Kontakta kommunarkivet

Kopia av en litografi från Edsberg år 1879.

1. Karta över Rotsunda by från 1761, ca 62x68 cm, 150 kr

2. Karta över åkrar och vretar vid Sollentunaholm från 1802, ca 58x47 cm, 150 kr

3. Karta över Väsjöområdet från 1699, ca 70x46 cm, 150 kr

4. Edsberg 1879. Litografi av A. Nay  i ”Uplands herregårdar” (kopia), ca 38x22 cm, 50 kr

5. Generalplan över Edsberg från omkring 1760, ca 71x50 cm, 150 kr

6. Karta över Sollentunaholm och Edsberg från 1814, ca 70x55 cm, 150 kr

7. Karta över Sollentuna härad från 1902, ca 72x59 cm, 150 kr

8. Sollentunas första adresskarta från 1950, ca 116x 88 cm, 250 kr