Till navigation Till innehåll (s)

Att söka plats till förskola

Verksamheten vid Brageskolans språkförskola är ett samarbete mellan Kommunala Skolan i Sollentuna och Logopedkliniken Danderyds sjukhus AB.

Vårt upptagningsområde omfattar följande kommuner: Ekerö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Danderyd, Lidingö, Järfälla och Upplands Väsby.

Sundbyberg, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm samt Österåker har egna språkförskoleavdelningar varför remiss skickas dit i första hand.

För att söka till Brage språkförskola behöver du ha kontakt med en logoped som bedömer att barnet är aktuellt för verksamheten. Barnet är aktuellt att söka till verksamheten om han/hon

  • har en grav språkstörning som inte kan förklaras av annat funktionshinder, exempelvis autism, intellektuell funktionsnedsättning eller hörselskada. Andra eventuella tilläggssvårigheter får heller inte överskugga barnets förmåga att tillgodogöra sig verksamheten.
  • har en kognitiv generell funktionsnivå som bedöms vara inom normalvariationen

I samråd med vårdnadshavare skriver logopeden en remiss till Brage språkförskola. Remissblanketten innehåller även ansökan som vårdnadshavaren fyller i.

Till ansökan skall också ett logopedutlåtande, psykologutlåtande och pedagogisk beskrivning vara bifogat. Det är också viktigt att barnets hemkommun får information om ansökan och en kopia av logopedremissen, eftersom hemkommunen är den som beviljar och bekostar finansieringen av platsen. Detta samordnas via remitterande logoped.

Frågor om ansökningsprocessen besvaras av logoped på telefonnummer 08-123 59335 eller 08-123 59336.

Ansökan till Brages språkförskola inför höstterminen skall ha inkommit senast 31 januari.