Till navigation Till innehåll (s)

Information till remittenter/Förskolan

Informationen på denna sidan vänder sig enbart till remittenter, dvs. de som har befogenhet att skriva remiss till Brage språkförskola och förskoleklass.

Verksamheten inom Brage språkförskola är ett samarbete mellan Kommunala Skolan i Sollentuna och Logopedkliniken, Danderyds sjukhus AB.

Vårt upptagningsområde omfattar följande kommuner norr om Stockholms kommun: Ekerö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Danderyd, Lidingö, Järfälla och Upplands Väsby. 

Sundbyberg, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm samt Österåker har egna språkförskoleavdelningar varför remiss skickas dit i första hand.

För att ansöka till Brage språkförskola krävs remiss från logoped. På remissen finns även ett ansökningsavsnitt för vårdnadshavaren.

Till remissen som även inbegriper logopedutlåtande, skall bifogas

  • Psykologbedömning av utvecklingsnivå
  • Pedagogisk beskrivning från överlämnande verksamhet

Vårdnadshavaren behöver även informera kommunen om att ansökan skett och skicka kopia på remissen eftersom hemkommunen är den som beviljar och finansierar platsen.

Sista ansökningsdag för förskola är den 31/1. Ansökningar/remisser som inkommit efter sista ansökningsdatum behandlas efter det att ansökningar som kommit in i tid behandlats.

Behörighet:

  1. Grav språkstörning skall föreligga. Barnet skall vara i behov av kontinuerlig logopedbehandling
  2. Barnet skall ha en kognitiv generell funktionsnivå som bedöms vara inom normalvariationen
  3. Barnets eventuella tilläggssvårigheter får inte överskugga barnets förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i enlighet med verksamhetens mål.
  4. Barnet skall i första hand tillhöra upptagningsområdet. Om barnet inte tillhör upptagningsområdet behandlas ansökan efter att alla ansökningar från ordinarie upptagningsområde har behandlats.