Till navigation Till innehåll (s)

Fritids Brageskolan

På vårt fritids går elever i årskurs F-6. Verksamheten är öppen mellan kl. 07.30 - 17.00 förutom onsdagar då vi stänger kl 15.00 för möten och planering.

I dagsläget är vi 15 personal och ca 46 elever. Vårt mål är att eleverna ska: 

  • känna trygghet.
  • få möjlighet att utveckla sina intressen genom våra aktiviteter.
  • ges möjlighet att fatta egna beslut och samtidigt förstå dess konsekvenser.
  • utveckla självständighet.
  • utveckla sitt språk genom t ex bildstöd, teckenstöd och andra hjälpmedel.
  • känna att vår fritidsverksamhet är meningsfull och lustfylld.

Hos oss på Brageskolan erbjuder vi elever fritidshemsplats  åk 1-3. Elever som behöver fritids efter år 3 hänvisas normalt till fritidshemmet i sin hemkommun. Undantag kan ges om eleven beviljas fritids på Brageskolan av särskilda skäl. Det beslutas av hemkommunen.

Vi rekommenderar att eleverna så snart det bedöms lämpligt, med hänsyn till deras funktionshinder, deltar i fritidsverksamheten på hemmaplan. Våra elevers förutsättningar är mycket varierande och självklart måste man ta individuell hänsyn i varje enskilt fall när man beslutar om fritidsplats etc.

Kontakt

Telefonnummer till fritids:

  • 08-57921349
  • 0736-652703

Sök plats på fritidshem

Sök plats på fritidshem