Till navigation Till innehåll (s)

Om Språkförskolan

Brages språkförskola är till för förskolebarn med kraftigt försenad eller avvikande tal- och språkutveckling.

Avdelningarna Delfinen och Pingvinen har plats för sammanlagt 16 barn med språkstörning. På varje avdelning arbetar tre förskollärare och en logoped.

Språkförskolan arbetar med målsättningen att utöka och stärka:

  • barnens kommunikationsförmåga och språkliga färdigheter
  • barnens sociala kompetens
  • barnens självkänsla

En väl strukturerad verksamhet ger barnen trygghet, tidsuppfattning och skapar förväntan men rymmer också förberedda förändringar. Här lägger vi stor vikt vid att utveckla kommunikation, samspel och lek. En grundförutsättning är att hjälpa barnen till ett begripligt kommunikationssätt där talat språk är målet. Tecken och bilder stöder denna utveckling.

Vi betonar helheten i barnens utveckling och arbetar därför i ett team bestående av pedagoger och logopeder. Vi arbetar i enlighet med läroplanen. Vanliga förskoleaktiviteter vävs samman med specialmetodik och språkträning. Ibland arbetar vi med mindre grupper, ibland med barnet ensamt. Tillsammans med föräldrarna utarbetar vi ett åtgärdsprogram där barnets särskilda behov beaktas.