Till navigation Till innehåll (s)

Kriminalitet

Att begå en kriminell handling innebär att på något sätt bryta mot lagen. När någon i familjen begår ett brott påverkas ofta resten av familjen på olika sätt. Den som själv har blivit utsatt för ett brott kan ofta behöva stöd och hjälp efteråt.

Tonåren är den mest brottsintensiva perioden i livet. Både flickor och pojkar begår och utsätts för brott, men pojkar begår fler och grövre brott. Pojkar utsätts också oftare än flickor för våldsbrott.

De flesta unga som begår brott gör det vid något enstaka tillfälle i åldern 13–17 år. En mindre grupp begår många brott. De vanligaste brotten bland unga är snatteri/ringa stöld och skadegörelse. Anledningen till att unga blir inblandade i kriminalitet kan vara många och ha både med individen själv att göra liksom omständigheter i familjen och i umgängeskretsen.

Stöd och hjälp vid kriminalitet

Kontakta polisen på 114 14 om det inte är akut. Vid pågående brott – ring 112.

Kriminalvården

På kriminalvårdens webbplats finns information till dig som är barn, förälder eller annan närstående till någon som sitter i fängelse eller i häkte.

Polismyndigheten

På Polisens hemsida finns information om vad som händer vid en polisanmälan till en rättegång.

Från polisanmälan till rättegång - polisens webbsida

Stöd och hjälp vid kriminalitet

Andra organisationer som kan hjälpa

Jag vill veta.se

Jagvillveta.se är en webbplats som samlar information för barn och unga om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp.

Jagvillveta.se

Brottsoffermyndigheten

En myndighet som samlar information till dig som har utsatts för brott, till exempel hur en rättegång går till och vilken ersättning du kan ha rätt till.

Brottsoffermyndighetens webbplats

Brottsofferjouren

Organisationen hjälper dig som är brottsoffer, vittne eller anhörig.

Brottsofferjourens webbplats

Kriminalvården

På kriminalvårdens webbplats finns information till dig son är barn, förälder eller annan närstående till någon som sitter i fängelse eller i häkte.

Kriminalvårdens webbplats

Buff

Buff är en förening som ger stöd till barn och deras familjer där någon har gjort ett brott.

Buffs webbplats

Källa

Unga som begår brott - lagar och fakta, Polisen