Till navigation Till innehåll (s)

Delaktighet

På Silverdalsskolan har vi ett elevråd och ett skolråd. Detta för att både elever och vårdnadshavare ska kunna vara med och påverka.

Elevråd

Elevrådet på Silverdalsskolan arbetar med viktiga frågor som engagerar och intresserar eleverna.

Under läsåret 22/23 har elevrådet:

  • arbetat med att uppdatera gemensamma ordningsregler för lärande, trygghet och studiero. 
  • skapat en mobilpolicy
  • organiserat rastverksamhet

Under 22/23 fortsätter vi med det arbete som är påbörjat. Vi arbetar också med frågor kring goda förutsättningar för lärande.

Skolråd 

Syftet med Silverdalsskolans skolråd är att:

  • skapa samarbete kring verksamheten så att skolverksamheten kan hålla ännu högre kvalitet.
  • vara en parallell till elevrådet som “remissinsats” i policyfrågor - med vårdnadshavares perspektiv i frågor blir beslut om rutiner etc mer välgrundade.

Vi strävar efter att vårt skolråd ska vara ett tillfälle där vårdnadshavare får ge sitt perspektiv i frågor som är aktuella och angelägna att tänka klokt tillsammans kring. 

Frågor att driva tillsammans 2023
  • Skolgården - säkerhet & framtida möjlighet till rörelse, hur kan det se ut?
Frågor att tänka klokt tillsammans kring 2023
  • Press och stress kring krav om skolprestation. Provstress, betygspress, läxor. Vad behövs för att minska negativ stress och samtidigt främja lärande?