Till navigation Till innehåll (s)

Trygg skola, trivsel och studiero

Vårt mål är att varje elev hos oss spontant och med självklarhet ska kunna säga  “Jag är en som lär och jag är bland vänner. Silverdalsskolan är bästa skolan för mig.”

Studieresultaten i Silverdalsskolan är mycket goda. Viktigast av allt är dock att de kunskaper eleverna får med sig är beständiga och att vi tränar eleverna att utveckla de kompetenser som behövs för lärande och vänskap nu och som bär in i ett gott vuxenliv. När vi frågar elever om vad de gör för att lyckas bra i skolan ser vi att strategier och förståelse ökar med ålder och mognad. Samtidigt finns delar som är synliga i alla årskurser.

Det som i årskurs 1 kan uttryckas som att “jag är lugn och lyssnar på läraren” kan i årskurs 9 sägas som “Jag försöker hålla god koncentration, delta i diskussioner och genomgångar. Jag försöker vara ambitiös och hålla en god tankebana i alla ämnen även dem jag gillar mindre. Jag försöker ta eget ansvar över mitt egna lärande och respektera att lärarna gör så gott dem kan för att vi ska lyckas.” 

Silverdalsskolan har Skolregler för lärande och studiero, som är framtagna av elevrådet i en process med skolans rektor. Skolans personal och vårdnadshavare i föräldrarådet har också fått vara med och ge synpunkter. Skolreglerna är sedan beslutade av rektor, precis som det ska vara enligt Skollagen. 

För att våga misslyckas, prova igen och lära sig nytt är ett gott arbetsklimat viktigt. Vi har ett enat förhållningssätt och tydliga förväntningar kring hur elever möter varandra. Vi är sedan länge en certifierad Olweusskola. Våra skolreglerna för lärande och studiero kompletterar väl de regler som finns inom Olweusprogrammet. De två regeluppsättningarna är lika viktiga i vår verksamhet och Olweusprogrammet genomsyrar vårt förebyggande arbete mot kränkningar av olika slag och mobbning.

Vi har också en tydlig åtgärdstrappa som vi följer om kränkningar sker trots vårt förebyggande arbete. Vi sopar inget under mattan, utan arbetar systematiskt för att lösa sådant som då och då uppkommer i skolor.